Alena Babušková, agentura domácí péče

Vítáme Vás na stránkách agentury domácí zdravotní péče: Domácí péče MEDIKA s.r.o. Naší činností je zajištění zdravotní ošetřovatelské péče v domácím prostředí klienta. Služby poskytujeme na území celého okresu Louny již devatenáct let. Naše klienty ošetřují zdravotní sestry s registrací Ministerstva zdravotnictví České republiky, které mají dlouholetou praxi a jsou členkami Asociace domácí péče.

Cílem agentury Domácí péče MEDIKA s.r.o. je plná zodpovědnost za profesionální úroveň a kvalitu poskytovaných služeb v netradičních podmínkách domácího prostředí. Odpovědnost směřuje především ke klientovi a jeho blízkým, k ošetřujícímu lékaři, ke všem zdravotním pojišťovnám a v neposlední řadě vůči svému svědomí a dobré pověsti agentury.

Do péče agentury se klient dostane několika způsoby. Nejčastější je vyžádání indikované péče praktickým lékařem. Další možnost je vyžádání domácí péče ošetřujícím lékařem ústavního zdravotnického zařízení při propuštění klienta. V současné praxi nedochází k prodlevám a naše péče okamžitě navazuje na péči ústavní. Často se seznámíme s klientem ještě před jeho propuštěním a on má jistotu, že o něj bude doma postaráno.

Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Pokud máte zájem o naše služby neváhejte se obrátit přímo na nás, na uvedených kontaktech Vám rádi podáme odpovídající informace.

Alena Babušková, vedoucí sestra