Poskytované služby

 1. Aplikace injekcí
 2. Aplikace analgetických směsí do epidurálního prostoru u klientů se zavedeným epidurálním katétrem a ošetření těchto katétrů
 3. Aplikace opiátů
 4. Celková péče o klienta s DM, aplikace Inzulinu a zaučování samostatné aplikace klientem
 5. Péče o dekubity a jejich prevence
 6. Převazy bércových vředů a jiných defektů
 7. Převazy pooperačních ran
 8. Péče o kolostomie, případně zaučení samostatného ošetřování klientem
 9. Ošetření tracheostomií
 10. Celková reedukace k obnovení soběstačnosti např. po CMP
 11. Cévkování klientek, ošetření permanentních močových katétrů
 12. Klyzma, mikroklyzma
 13. Bandáže dolních končetin jako součást léčby lymfatických otoků
 14. Celková péče o klienta v terminálním stadiu
 15. Masáže a reflexní masáže celého těla
 16. Aktivní účast na osvětových akcích pro veřejnost